Hoe word je psycholoog in Nederland

Deel deze pagina.

Een reactie sturen naar drs.t.smoor@hotmail.com

BIG-loze masterpsycholoog.

Onacceptabel lang:

 

Tekort aan psychologen met BIG-registratie leidt

tot nog langere wachtlijsten in de GGZ.

Scheefgroei tussen aantal BIG-loze masterpsychologen en plekken voor de BIG-/GZ-opleiding.

 

Onacceptabel lange wachttijd van 5-6 jaar voor BIG-loze masterpsychologen voor de GZ/BIG-opleiding tot psycholoog met BIG-registratie; koppelen aan de universiteit.


Masterpsychologen voor de klinische richting pleiten voor een structurele oplossing van de overheid in verband met de lange wachttijden. De BIG-registratie is niet gekoppeld aan de universiteit en zij leveren BIG-loze masterpsychologen  af (in tegenstelling tot Geneeskunde, Tandheelkunde en Farmacie).

 

In januari 2016 heeft drs. Teun van de Keuken in het tv-programma De Monitor aangetoond hoe groot het probleem is gezien de oplopende wachttijden voor de GZ/BIG-opleiding voor universitair opgeleide BIG-loze masterpsychologen.

 

De gemiddelde wachttijd tot de GZ/BIG-opleiding bedraagt 5 tot 6 jaar. Ongeveer 5.500 tot 6.000 BIG-loze masterpsychologen wachten hierop. Intussen is er een groot tekort aan GZ/BIG-geregistreerde psychologen binnen de GGZ.
Voor de klinische richting is deze GZ/BIG-opleiding verplicht volgens Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit is geen specialisatie, maar een postmaster-opleiding naast de universitaire opleiding.
Na de GZ/BIG-opleiding kan je je pas gaan specialiseren.

 

Verklaring

De GZ/BIG-opleiding is helaas losgekoppeld van de universiteit. Dit in tegenstelling tot Geneeskunde, Tandheelkunde en Farmacie, waar de BIG-registratie automatisch in de universitaire opleiding zit. De GZ/BIG-opleiding voor BIG-loze masterpsychologen van 24 maanden is alleen te volgen aan commerciele instellingen als RINO en SPON. Per jaar zijn er circa 600 opleidingsplaatsen beschikbaar.

 

Om überhaupt toegelaten te worden, moet je een zware selectieprocedure doorlopen en jaren werkervaring opgedaan hebben als BIG-loze masterpsycholoog onder supervisie van een psycholoog, BIG-geregistreerd. Binnen grote instellingen wordt hier “misbruik” van gemaakt: BIG-loze masterpsychologen ontvangen voor hun werkzaamheden slechts reiskostenvergoeding en/of soms kleine vergoedingen.

 

Praktische problemen

Het gevolg is dat er nu binnen de GGZ lange wachtlijsten voor patiënten zijn omdat er te weinig BIG-geregistreerde psychologen werkzaam zijn.

 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat het aantal beschikbare plaatsen voor de GZ/BIG-opleiding is gebaseerd op de werkgelegenheid binnen de psychologie. Hierbij worden ook de andere richtingen binnen de psychologie betrokken. Dit zorgt voor incorrecte cijfers, waardoor de klinische richting gedupeerd wordt.

 

De meeste universiteiten vermelden op hun websites niets over de wachttijden tot BIG-registratie voor de klinische richting. Er wordt gezegd dat de studie 4 tot 5 jaar duurt. Na deze universitaire studie ben je BIG-loze masterpsycholoog. Pas na minimaal 6 tot 7 jaar (GZ/BIG-opleiding : 24 mnd) ben je psycholoog met BIG-registratie. Studenten moeten daarom goed ingelicht worden over de onacceptabele wachttijden voor GZ/BIG-opleiding.

 

De overheid moet waakzamer zijn om dit grote probleem aan te pakken. De werkloosheid onder BIG-loze masterpsychologen, voor de klinische richting, is een groot probleem en zorgt voor hoge kosten (uitkeringen, etc). Daarnaast gaan BIG-loze masterpsychologen onder hun niveau werken op HBO-niveau bijvoorbeeld als POH-GGZ bij de huisarts.

 

Toekomst

Er moeten structurele oplossingen komen om de oplopende wachttijden voor de GZ/BIG-opleiding terug te dringen. Wij pleiten daarnaast voor een koppeling van de GZ/BIG-opleiding aan de universiteit mits men kiest voor de klinische richting.

 

Aangezien Psychologie een zeer gewilde studie is, zouden universiteiten beter een numerus fixus, decentrale selectie of directe plaatsing bij een 8 of hoger kunnen invoeren om de onacceptabel lange wachttijden te verminderen voor de klinische richting.

 

Wij pleiten voor actie.
De media moet geïnformeerd worden, zodat de politiek bereikt wordt.

 

Wie doet er mee?
Praatprogramma’s als Eva Jinek, Jeroen Pauw, Nieuwsuur, Tegenlicht en Matthijs van Nieuwkerk zouden hier aandacht aan kunnen schenken.

 

Een reactie sturen naar: drs.t.smoor@hotmail.com .

 

Nota bene

De universitaire bacheloropleiding psychologie begint al met strenge eisen vanaf het eerste jaar. Deze eisen zorgen ervoor dat slechts 75% van de studenten doorstroomt naar het tweede jaar. (Het 1e jaar bestaat voor een groot deel uit statistiek. Dit staat in contrast met Tandheelkunde en Geneeskunde.)

 

Als we kijken naar andere studies in de gezondheidszorg is het opvallend dat hoge percentages studenten doorstromen naar het 2e jaar, zoals bij Geneeskunde en Tandheelkunde. Dit heeft te maken met de hoge kosten van de studie.

 • Psychologie: slechts 75% stroomt door naar het 2e jaar.

 • Farmacie: slechts 74% stroomt door naar het 2e jaar.

 • Tandheelkunde: 96% stroomt door naar het 2e jaar.

 • Geneeskunde: 92% stroomt door naar het 2e jaar.
(bron: www.studiekeuze123.nl)

 

24 maart 2018