Hoe word je psycholoog

in Nederland

BIG REGISTRATIE - BIG REGISTER

 

Websites van universiteiten voor Psychologie

De websites van de universiteiten geven weinig informatie over de BIG-registratie, waardoor de WO studie korter lijkt dan deze in werkelijkheid is.

Een BIG-geregistreerde psycholoog is gemiddeld 6 tot 7 jaar aan het studeren. Deze studie duurt langer in vergelijking met andere universitaire studies.

De beroepsverenigingen zoals het NIP, NVGzP, LVVP spreken over het algemeen weinig over psychologen met BIG-registratie en BIG-loze psychologen.

 

BIG-/GZ-opleiding

Voor de klinische richting: GGZ (Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg) is de BIG-registratie verplicht. Dit geldt ook voor sommige zorgverzekeringen.

 

Na de masterbul/-diploma is het gebruikelijk de BIG-registratie opleiding te volgen van 24 maanden. Dit is hetzelfde als de GZ-opleiding. Let op: dit is geen specialisme, maar een verdieping.

 

Een psycholoog met BIG-registratie mag zelfstandig een diagnose stellen volgens het classificatiesysteem van de DMS-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en/of het classificatiesysteem van de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems WHO).

 

Om geplaatst/geselecteerd te worden voor de BIG-/GZ-opleiding vindt er een zware selectieprocedure plaats, die gemiddeld 4 tot 5 jaar duurt.

 

BIG-loze psychologen werken onder leiding van psychologen met BIG-registratie: Van BIG-loze psychologen wordt verwacht dat zij postmaster-opleidingen volgen. De aangereikte wetenschappelijke kennis wordt aangevuld met praktijkervaring binnen de patiëntenzorg.Een kleine groep BIG-loze psychologen werkt als POH-GGZ (hbo-functie, dus onder academisch niveau) bij een huisarts.Psychologen werken in grote klinische instellingen, zoals de GGZ, ziekenhuizen etc.Zij werken, als psycholoog of promovendus, bij bijvoorbeeld het Trimbos-instituut: een kennisinstituut in Nederland voor geestelijke gezondheid en verslaving.Psychologen verzorgen de statistiek bij het PhD-traject van studenten geneeskunde/artsen.Voor BIG-loze psychologen is het ook mogelijk een PhD-traject te volgen. Hiervoor geldt wel een zware selectieprocedure, omdat deze plaatsen op de universiteit schaars zijn. Dit geldt ook voor de 2-jarige researchmaster: https://www.phdstudies.nl/PhD/Psychologie/Veel BIG-loze psychologen werken op een WEP (Werkervaringsplek). Waarvan een deel van de BIG-loze psychologen wel salaris betaald krijgt en een deel wordt uitgebuit door werkervaring op te doen zonder betaald te krijgen, slechts reiskostenvergoeding.         

De wachttijd voor de BIG-/GZ-opleiding/registratie is onacceptabel: 4-5 jaar

 

Let op: HBO toegepaste psychologen kunnen nooit geplaatst worden voor de BIG GZ-opleiding. Uitsluitend WO-psychologen worden geplaatst voor de BIG GZ-opleiding. Hiervoor vindt een zware selectie plaats.

 

Zie links:

Tweede Kamer vragen over uitbuiting beginnende psychologen.

Petitie: Master-basispsychologen bijten op een houtje: MSc in de Psychologie zonder BIG-reg. is niets waard!

 

Aangezien Psychologie een populaire studie is naast Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, Biologie en Klinische Technologie : zouden universiteiten beter numerus fixus, decentrale selectie of directe plaatsing bij een 8 of hoger kunnen invoeren om werkloosheid te voorkomen.

Inmiddels zijn er meer dan 5000 BIG-loze psychologen werkloos. Voorkom uitbuiting, zoals drs. Teun van de Keuken aangaf in een aflevering in het tv-programma Monitor.

 

De BIG-/GZ-opleiding/registratie duurt 24 maanden en is te volgen aan:

 

Hierna kan de psycholoog met BIG-registratie (=GZ psycholoog) zich pas specialiseren als psycholoog in opleiding.