Hoe word je psycholoog

in Nederland

studies Psychologie, Farmacie, Geneeskunde en Tandheelkunde

 

Bij artsen, apothekers, tandartsen zit de BIG-registratie automatisch in de universitaire opleiding: deze opleidingen bestaan uit 3 jaar bachelor en 3 jaar master (MSc.), inclusief BIG-registratie. (Bij de master geneeskunde worden de minimaal 97 weken co-schappen/stage over drie jaar verspreid.)

 

  • Farmacie
  • Tandheelkunde
  • Geneeskunde
  • Psychologie

(bron: www.studiekeuze123.nl)

 

Toelichting percentages: slechts 75% van de psychologie studenten stroomt door naar het 2e jaar. Dit heeft ermee te maken dat er per faculteit Psychologie gemiddeld 500-600 studenten binnenkomen in het 1e jaar, waardoor er meer ruimte is om studenten te kunnen laten afvallen. Hierdoor worden er strengere eisen gesteld voor de doorgang naar het volgende studiejaar.

Dit in contrast met Geneeskunde en Tandheelkunde waar een beperkt aantal studenten wordt toegelaten per studiejaar. Gezien het kostenplaatje (dure praktijkstudies) stelt de overheid ook als eis dat bij deze 2 studies er zo min mogelijk studenten mogen afvallen, vandaar de hoge percentages (92% en 96%).

 

  • Multidisciplinair overleg vindt plaats in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verslavingsklinieken. Zowel de klinisch psycholoog (BIG-geregistreerd), de klinisch neuropsycholoog (BIG-geregistreerd) als de psychiater zijn hoofdbehandelaar/ regiebehandelaar tijdens dit overleg in de specialistische GGZ. De GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) is hoofdbehandelaar/regiebehandelaar in de basis GGZ.
  • Extra kosten voor BIG-/GZ-opleiding zijn ongeveer € 23.000,-. Men betaalt dit zelf of de GGZ-instelling betaalt een deel van het bedrag of het volledige bedrag. Bij de studies Farmacie, Tandheelkunde en Geneeskunde zit de BIG-registratie automatisch in de studie en worden deze kosten betaald door de overheid.
  • Voor de klinische richting binnen de universitaire psychologie, is na de master klinische psychologie een BIG-registratie van 24 maanden verplicht volgens NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en kwaliteitsstatuut GGZ. Met andere woorden BIG-loze masterpsychologen "bijten op een houtje".

: slechts 74% stroomt door naar het tweede jaar.

: 96% stroomt door naar het tweede jaar (praktijkstudie).

: 92% stroomt door naar het tweede jaar (praktijkstudie).

: slechts 75% stroomt door naar het tweede jaar.